Geen categorie

Tags

ambtenaren Amsterdam burgerparticipatie collectieve intelligentie democratische vernieuwing dialoog eigenaarschap gebiedsatelier gebiedsontwikkeling gemeenteraad gemeenteraadsverkiezingen grondbeleid koekoeksklokparticipatie leiderschap lichtheid lokale democratie lokale initiatieven maatschappelijke gebiedsontwikkeling menselijke maat omgevingsvisie omgevingswet organische gebiedsontwikkeling organisch ontwikkelen participatie participatiesamenleving publiek domein publieke zaak regio Rotterdam samen stad maken schurende verhalen sociaal kapitaal stadmakers stadsontwikkeling systeemwereld technocratie tijdelijkheid Utrecht Utrechtse Ruimtemakers vastgoed waardecreatie wijkaanpak wijkcoöperatie wonen Zwolle
 

Stadmakers als happy infiltrator

Op 1 juni wordt met een collegedag het boek gepresenteerd over het nieuwe stadmaken waaraan ik als schrijver en redacteur heb meegewerkt. Mijn verhaal in het boek gaat over het organiserend vermogen van lokale initiatiefnemers en hoe ze omgaan met de systeemwereld/instituties. Daarbij adopteer ik de metafoor van de ‘happy infiltrator’ die Daan Roosegaarde gebruikt. ik vind het een mooie benaming voor iets wat we met ons netwerk van Utrechtse Ruimtemakers al ruim een jaar doen.  Op een uitdagende en gevarieerde manier een dansje doen met de verschillende onderdelen van het gemeentelijke systeem. Daarbij richten we ons zowel op de politiek, de participatief ingestelde ambtenaren als de taaiere systemen daarachter. Als voorproefje voor het boek en mijn college alvast een kleine cursus happy infiltration.

(meer…)

12 mei 2015
0 reacties
 

Nu inschrijven voor werkatelier besturen in de spontane stad

Studio Spontane Stad  (een initiatief van Urhahn Urban Design) en de Ruimtemaker hebben hun krachten gebundeld om steden die in willen zetten op de de filosofie van de spontane stad en organische gebiedsontwikkeling te helpen. Beide bureaus hanteren die filosofie in hun werkwijze. Studio Spontane stad kijkt vooral met de bril van het ontwerpen aan de stad en de Ruimtemaker met de bril van de lokale bestuurscultuur en burgerkracht. Het aanbod bestaat uit het eendaags werkatlier. In dit werkatelier gaan we op zoek naar de hefbomen voor een bestuurlijke en stedelijke cultuur waarbij de spontane stad tot leven komt. Deelname aan het werkatelier kan via open inschrijving (dit najaar), maar het is ook mogelijk deze in-company/ per stad aan te bieden of aan een combinatie van steden. Klik op onderstaande link voor meer informatie over de ateliers. werkatelier_besturen_inde_spontane_stad

17 juni 2013
0 reacties
 

open brief aan Jan Rotmans

Utrecht, 16 april 2013

 

Beste Jan,

gisteravond was je prominent aanwezig in een uitzending van Tegenlicht. Mooi om te zien hoe je vol vuur blijft strijden voor het ideaal van de grote transitie. Ik bewonder je om je gedrevenheid, compromisloosheid en scherpte. Je strijdt voor een hele goede zaak en ik deel je kritiek op de lamlendigheid van politici die niet verder kijken dan de zure appel waar we in moeten bijten en op de lafheid van de Shells van deze wereld. Je bent ook een verademing in de wereld van de wetenschap waar er te veel mensen rondlopen die zich niet aan controverses willen branden al of niet uit angst voor het mislopen van opdrachten. Ik steun je daarom graag in je strijd en vertel ook altijd met trots dat ik  vier jaar lang les heb gegeven op je transitieopleiding aan de Erasmus Universiteit. Mijn kleine bijdrage aan de revolutie, zal ik maar zeggen.

Maar je zei gisteren ook iets dat me pijn aan de oren  deed en waardoor ik besefte waarom het me moeite kost me met hart en ziel met jouw revolutie te verbinden. (meer…)

16 april 2013
14 reacties
, , , ,
 

Miljarden verspillen aan asfalt

De minister van Infrastructuur en Milieu zet haar plan door om bij Amelisweerd de weg te verbreden tot 14 (!) banen. En coalitiepartner PvdA lijkt zich er bij neer te leggen. Er komt ook nog een nieuwe tunnel bij Rotterdam en er is al begonnen met het verbreden van wegen in de driehoek Amsterdam- Schiphol- Almere tot maximaal 12 banen. En we hebben al vele wegverbredingen achter de rug. Asfaltminnend Nederland lijkt bezig met een succesvolle eindsprint maar ik vrees dat dit pas een tussensprint is. Want iedereen weet: van asfalt komt nieuwe asfalt, om de bocht doemen als kettingreactie weer nieuwe ontbrekende schakels en flessenhalzen op.  (meer…)

6 april 2013
3 reacties
 

De maakbare overheid: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Gisteren werd in Nieuwspoort onder de noemer ’20×20′ een ambitieus plan van 20 maatregelen gepresenteerd die een bezuiniging van 20% op de overheidskosten zouden opleveren . De voorstellen worden gepresenteerd als a-politiek maar zijn wel opgeschreven als paragafen voor een neiw regeerakkoord.  De initiatiefnemers  (onder meer Rob Oudkerk , Arre Zuurmond en Marianne van der Anker) kennen het openbaar goed en zijn uitgesproken critici van bureaucratie en bestuurlijke lamlendigheid. Alles wat ze voorstellen heeft dan ook mijn sympathie. Maar ik schrik toch van het technologisch en organisatorisch maakbaarheidsoptimisme  waarop die ideeën rusten. Ik heb te veel voorbeelden gezien van vergelijkbare pogingen om ‘het nu eindelijk eens goed te organiseren’ die juist oproepen wat ze willen bestrijden: meer complexiteit, meer navelstaren en uit de hand lopende kosten. Hoe kan het dan wel?

De 20 voorstellen ogen als een optelsom van heel verschillende issues (zoals de i-auto, buurtzorg, overheidscommunicatie, zelfbouw, onderwijs, jeugdzorg) maar bij nadere bestudering blijken ze allen gebaseerd op  vier maakbaarheidsprincipes:

– ga offensiever en grootschaliger om met de ons ter beschikking staande technologie;
– schaf al dat papieren gedoe eindelijk eens af;
– bundel verkokerde initiatieven, stroomlijn procedures/regelgeving en realiseer een heldere centrale regie;
– dwing grote bureaucratieën zich om te vormen tot  slagvaardige eenheden die de burger/client centraal stellen.

Allemaal nobele ambities, waar je moeilijk tegen kan zijn. Wie regelmatig oploopt tegen de enorme verspilling bij investering in technologie, de competentiestrijd tussen koninkrijkjes en  de bureaucratiserende werking van schaalvergroting zal het als muziek in de oren klinken. Maar weten we eigenlijk wel voldoende waarom ‘het gaat zoals het gaat’ en deze problemen zo hardnekkig zijn? Laat ik eens een balletje opgooien:

1- In een versnipperde wereld matigen heel veel mensen en instanties zich aan dat zij de belofte kunnen vervullen om het ‘eindelijk eens goed te organiseren’ . Alle initiatieven tot stroomlijning en vernieuwing zitten elkaar dan in de weg. Het probleem is dus niet dat er niemand is die de status quo wil doorbreken maar juist dat er veel te veel elkaar beconcurrerende initiatieven zijn met die pretentie. Zo reproduceert zich de verspilling en de fragmentatie.

2- Uit frustratie hierover wordt altijd weer gevlucht in het mantra van centrale regie want dan kan er ‘echt gestuurd worden’.Maar wat levert dat op : meer  competentie- en machtsstrijd, legitimering van nog meer schaalvergroting en het verlies van de menselijke maat. De kwartiermakers van de landelijke politie zullen bijvoorbeeld blij zijn met al die voorstellen tot stroomlijning en regie maar ik vrees met grote vreze dat we er geen efficiënter noch effectiever politieapparaat voor terugkrijgen.

3- Uit onvrede hierover wordt er dan weer gepleit voor meer kleinschaligheid, verbinding, ‘co-creatie’, zelfsturing en een terugtredende overheid. En zo stapelen zich de concurrerende veranderkundige concepten waarmee  bestuurders, ambtenaren en adviseurs behendig jongleren en elkaar om de oren slaan. Gevolg; toenemende verandermoeheid wat weer olie op het vuur is van de ambitieuze veranderaars die de lamlendigheid wel even zullen doorbreken.

Omdat ik deze perverse mechanismen goed ken stel ik altidj een paar sipele vragen wanneer er weer ambitieuze  voorstlleen opduiken:

4-  met tegenstaridjge cocnete als ‘centrale regie- gelijkwaardige verbinding’, kunnen goochelen met uiteenlopende

,weinig vertrouwen. en al die politici , onderzoekers en adviseurs

jn met allwie en en jusit stagnatie die meot worden doorbroken maar het probleem dat op heel veel plekken tegelijk de pretnetie is dat te doen.

2- de verleidng van het doorbrken van verkokering en het ‘uitrollen’ van bewezen technologie en best best practce  en doorbrken van verkokering

Effect er is g==>waardorrde verleidng is Ik weet wel l er wel een pazouden bestuurders die dat uit de hand hebben laten lopen daar nu wel effectief paal en perk aan kunnen stellen? waar ik na het kabinet rutte I echt neit op zit te wachten bHet probleem . daar zit ‘m wel de kneep:  Tegen dit type ambmties kun je bijna nit tegen zijn.  zeggen: wie kan daar n u tegen zijn. Als ideaalbeeld neits mis mee. Maar de hamvraag is: klopt de veronderstelling dat dit door een ls nieuw kabinet af te dwingen valt?

Laten we eens proberen om de vier contramals van de

– bewaak de menselijke maat in technologie en organisatie;
– accepteer dat inefficiency
– onderken dat doorbraken in bureaucratieën alleen ontstaan als ze bevochten worden die mesen (werknemrs, klanten, actievoerdersm akrtpartijen) die het neit langer accepteren.

 

 

wie kan hirtegen zijn ozu je zeggen.

 

 

 

 

 

 

11 september 2012
0 reacties
 

Dit najaar weer masterclass ‘lessen in bestuurlijke lichtheid’ i.s.m. Nicis Institute

Tijd voor een frisse blik op uw eigen werk en op de sturing van de stad! 

Najaar 2010 organiseerde Nicis Institute samen met De Ruimtemaker de driedaagse masterclass ‘lessen in bestuurlijke lichtheid’. Deelnemers (die de masterclass waardeerden met een 4,5 op een schaal van 5) daarover:

“Een mooie mix van bewezen kennis en praktijk”
“Leuke, afwisselende en inspirerende werkvormen”,
“Goede feedback en persoonlijke benadering”

Op 16 en 30 onvember en 14 december 2011 wordt deze zeer succesvolle masterclass herhaald. Daarin werken we samen aan een nieuwe maakbaarheidstrategie, meer eenvoud in organiseren en uw eigen lichtheid. Dat is hard nodig gezien de onvrede over onuitvoerbare integrale ambities, trage complexe systemen, te veel overhead  en onvruchtbare gedragspatronen. Dat moet anders, zeker in tijden van bezuinigen.

De bijeenkomsten zijn opgebouwd rond drie boodschappen:
1.‘Keep it simple’: streven naar eenvoud in ambitie, strategie en organisatie
2.‘Go with the flow’: soepel meebewegen met de dynamiek
3.‘Traveling light’: het afleggen van onnodige bagage

De masterclass is bedoeld voor de professionals in de stad die het  meest met deze complexiteit geconfronteerd worden: de strategische adviseurs, de programmamanagers en de senior projectleiders. Nadere informatie en een inschrijfformulier vindt u hier op de site van NICIS Institute.


 

24 augustus 2011
0 reacties
 

Een fotografisch afscheid voor Kaddafi

Een van mijn favoriete nieuwsfoto’s is de foto links. We zien kolonel Kaddafi/Kadhafi/Gaddafi/…. (gekmakende naam voor journalisten, hier een link naar 112 spellingsvarianten) in juni 2009 op staatbezoek bij Sylvio Berlusconi. Een politiek omstreden bezoek omdat Kaddafi de uitnodiging dankte aan het feit dat hij in ruil voor miljarden euro’s  de stroom vluchtelingen van Libië naar Lampedusa tot staan zou brengen. In het midden staat een van de 300 vrouwelijke lijfwachten die Kaddafi (ongetwijfeld tot plezier van zijn gastheer) die dag vergezelden. Maar het beeld is vooral interessant door de foto in de foto. Kijk even goed naar wat Kaddafi op zijn rechterborst (voor de kijker links) heeft gespeld. (meer…)

22 augustus 2011
0 reacties
 

Niets is permanenter dan het tijdelijke

Donderdag 23 juni aanstaande zijn er twee bijeenkomsten  die gaan over het tijdelijk gebruik van ruimte.  In Almere is er de manifestatie tijdelijk anders bestemmen (klik hier voor info) en in Rotterdam organiseert het NAI een avond  over ‘space in the interim’ (hier de link). Beide bijeenkomsten staan in het teken van de vraag hoe in de periode van het ontbreken van (geld voor) grote plannen toch ruimtelijke dynamiek te stimuleren. Deze aandacht voor tijdelijkheid  is mijns inziens veel wezenlijker dan als overgangsfase of noodmaatregel in tijden van crisis. Hier zien we de geboorte van de nieuwe ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

(meer…)

20 juni 2011
0 reacties
, , , ,
 

Welkom op de nieuwe site van de Ruimtemaker

U bent nu aangeland op de homepage van de Ruimtemaker met als blikvanger de slideshow met actuele zaken. Daaronder staat een beknopte tekst met de esssentie waar het bureau voor staat. In de menubalk rechtsboven vind u uitgebreidere bureauinformatie. Rechtsboven vindt u ook submenu’s  met informatie  over het aanbod en de opgebouwde ervaring van het bureau. Daarnaast persoonlijke informatie van Frans Soeterbroek: zijn publicaties, een ruimtemakerblog waarin hij schrijft over (lichtheid in) zijn werk  en voor de liefhebbers een fotografieblog waarin hij zijn passie voor de fotografie wil delen.

Reageer gerust  om te laten weten wat u van de site, het aanbod en de blogs vindt. Aankondiging van nieuwe blogberichten en andere nieuws zullen op het  nieuw aangemaakte twitteraccount ‘ruimtemaker’ worden geplaatst. U wordt hierbij uitgenodigd om de Ruimtemaker  te volgen  op Twitter.

 

 

 

7 juni 2011
0 reacties
, , , , ,
 

test

 

[vimeo_ clip  id=”24697169″]

beelscherm

[vimeo clip_id=”24697169″ html5=”0″]

 

 

 

30 mei 2011
0 reacties