Bureauprofiel

De Ruimtemaker is een adviesbureau voor bestuur, beleid en organisatie in de publieke sector en heeft zich gespecialiseerd in drie nauw verwante gebieden: sturing met lichtheid, democratische vernieuwing en stads-/gebiedsontwikkeling. Het bureau is in 2004 gestart en heeft al vele klanten geholpen met het ontwikkelen van een strategie die ruimte voor de samenleving schept en krachtig doorwerkt. Juist in een omgeving waar iedereen last heeft van complexiteit, bestuurlijke drukte en competentiestrijd is dit een belangrijke kwaliteit. Daarbij is de kunst  niet aan alle touwtjes te trekken, alles verknopen of uit elkaar te pluizen, maar selectief te zijn. Wij gaan met u op zoek naar de interessante touwtjes in die kluwen, naar de verborgen eenvoud, de lastige knopen en de verrassende verbindingen.

De Ruimtemaker voert vooral opdrachten uit op de volgende terreinen:
– organische gebieds- en stadsontwikkeling
– doe-democratie en overheidsparticipatie
-(de integrale aanpak van) ruimte, mobiliteit en infrastructuur;
– regionale sturing;
– stedelijke strategievorming;
– de wijkaanpak;
– transitiemanagement (‘systemen vloeibaar maken’);
– het bouwen van coalities en bestuurlijke netwerken;
– eenvoud in organisatie- en systeemverandering.

De Ruimtemaker helpt met het bouwen van bijzondere allianties en het ombouwen van vechtarena’s en voortslepende processen in een bijzondere leeromgeving. En biedt, afhankelijk van de vraag een mix van procesmanagement, strategisch advies, onderzoek, bemiddeling, opleiding en coaching.

De Ruimtemaker wordt geleid door Frans Soeterbroek die ruim dertig jaar ervaring heeft als adviseur, onderzoeker en procesmanager en weet hoe met enige lichtheid om te gaan met maatschappelijke en bestuurlijke complexiteit.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op: [email protected]