Klanten en partners

Selectie van overheden,  maatschappelijke organisaties en bedrijven waarvoor de afgelopen jaren opdrachten zijn uitgevoerd

De steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Zwolle, Zaanstad en Groningen
Regio’s als Drechtsteden, Rijnmond en Zwolle Kampen Netwerkstad
De provincies Noord Holland, Utrecht en Overijssel
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM en V&W)
Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA)
Het ministerie van BZK (Wonen Wijken en Integratie, Programma krachtig bestuur)
Het ministerie van Economische Zaken
De Europese commissie
Rijkswaterstaat
Prorail
De havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam
Natuurmonumenten
Stichting Natuur en Milieu
Mitros woningbouwcorporatie
Bouw- en aannemingsbedrijven

Kennisinstellingen, belangenorganisaties en innovatieprogramma’s als opdrachtgever en samenwerkingspartner

Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Erasmus universiteit (bestuurskunde, transitiemanagement)
Duurzaam Door
De nieuwe Wibaut
Platform 31
LEF Futurecentre
Academies voor de Bouwkunst Amsterdam en Rotterdam
Steunpunt gebiedsgericht werken
Habiforum
Transumo
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Baanbrekers in de bouw