Geheugen gebruiken

De Ruimtemaker heeft  veel ervaring, informatie en relaties opgebouwd rond een aantal grote ‘dossiers’: belangrijke maatschappelijke vraagstukken, grote projecten en bestuurlijke vernieuwingen. Geen overbodige luxe in tijden waarin wordt geklaagd over vluchtigheid, waan van de dag en het gebrek aan collectief geheugen. Gebruik daarom de Ruimtemaker als onderdeel van het collectief geheugen. Wij kunnen voor u in zeer korte tijd reconstrueren hoe door de tijd heen besluitvorming, (media)strijd en vernieuwingen zich hebben voltrokken. En belangrijker: wat de mechanismen bleken te zijn voor succes en falen. Daarbij wordt uit verschillende bronnen geput. Zo heeft de Ruimtemaker een rijk archief, de goede contacten en een schat aan ervaring  op de volgende thema’s en dossiers:
– strategieën voor bestuurlijke vernieuwing;
– wijkaanpak en stedelijke vernieuwing;
– burgerparticipatie en maatschappelijke zelfsturing;
– de strijd over de aanleg van infrastructuur;
– omstreden projecten: Schiphol, A6-A9, ontpoldering, Betuweroute enz.
– strijd en onderhandeling in het poldermodel;
– mobiliteitsbeleid;
– ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit;
– gebiedsontwikkeling;
– regionaal bestuur en regionale samenwerking;
– aanpak van bestuurlijke drukte;
– innovatie en transitiemanagement.

Op zoek naar een brede blik of een specifieke vraag op een van de bovenstaande thema’s en dossiers?  Of wilt u voor een redelijke prijs en zonder  ingewikkelde techniek een  mooie simulatie rond deze vraagstukken laten bouwen? Neem even contact op.

Onderzoek en ontwikkeling

U kunt de Ruimtemaker inschakelen voor procesevaluaties, procesgericht onderzoek en het doorlichten van organisaties op (perspectieven voor sturing met) lichtheid. Dat helpt bij het aanscherpen van uw eigen geheugen en leervermogen. Voorbeelden van in de afgelopen jaren uitgevoerde opdrachten;

– meerdere procesevaluaties van de totstandkoming van ruimtelijk beleid;
– meerdere onderzoeken naar kansen om infrastructuur- en gebiedsontwikkeling te verbinden;
– monitoring  van de kwaliteit van samenwerking in coalities;
– evaluatie van onderhandelingsprocessen.