Lichter sturen

De Ruimtemaker profileert zich op het concept ‘sturing met lichtheid’. Gevoed door jarenlange ervaring zijn benaderingen ontwikkeld die het chagrijn over onvruchtbare interactiepatronen, taaie systemen en complexe vraagstukken kunnen verlichten. Wij werken vooral aan opdrachten waarbij het aankomt op:

  1. grote effecten bereiken door gerichte/kleine ingrepen (hefboomwerking);
  2. lichte samenwerkingsconstructies zonder taaie vergadercircuits (‘lichte regie’);
  3. de menselijke maat als norm voor organiseren;
  4. lichtvoetige strategievorming (‘strategie 2.0’);
  5. project- , proces en programmamanagement zonder poespas;
  6. de rol van de samenleving in bestuur en planprocessen versterken.

Iedere vraag van een klant op zoek naar deze manier van werken vereist maatwerk. Hieronder ter illustratie enkele voorbeelden van hoe een bijdrage van de Ruimtemaker er uit kan zien.

Ruimtescheppend proces- en programmamanagement

U zoekt een adviseur of  procesmanager die in staat is om veel in gang te zetten zonder de beleids- en plandrukte op te voeren? Mensen en hun belangen te verbinden zonder dat het taai of vrijblijvend wordt? En grote ambities te verbinden met alledaags pragmatisme? Die kwaliteiten hebben we in huis. Wij kunnen zelf de betrokken programma’s, projecten en processen leiden maar u ook via advies, coaching of onderzoek daarin ondersteunen.

Strategisch advies

U heeft grote ambities die u er toe brengen met nieuwe visies of plannen te komen? Bedenk met de Ruimtemaker hoe u daadwerkelijk doordringt daar waar de besluiten vallen en daar waar de uitvoering moet worden georganiseerd. Hoe u voorkomt dat de afstand tussen papier en praktijk te groot wordt. En vooral hoe u met slimme interventies spraakmakende effecten kunt realiseren en niet verstrikt raakt in bestuurlijke drukte en strategische spelen.

Inleidingen en debatten

Veelvuldig wordt de Ruimtemaker gevraagd voor inspirerende presentaties, debatten en workshops over sturen met lichtheid. Recente  voorbeelden (november 2012-januari 2013): jaarcongres vereniging van grondbedrijven, de landelijke dag van stad en regio van Platform 31, debat toekomst van de stad in pakhuis de Zwijger, werkconferenties van gemeentelijke afdelingen ruimte in  Zwolle en Eindhoven,  najaarsbijeenkomst alumninetwerk ‘denkkracht Utrecht’, conferentie ‘schaalvergroting in de netwerksamenleving’ van trendbureau Overijssel.  Sla uw slag en nodig de Ruimtemaker uit voor een inspirerende bijdrage aan uw organisatie of netwerk.

Masterclasses

“Een mooie mix van theorie (bewezen kennis) en praktijk (wat betekent het voor mij, goed toepasbaar)”
“Leuke, afwisselende en inspirerende werkvormen”,
“Goede feedback”
“Een succes”
“Persoonlijke benadering/ maatwerk”
(deelnemers over de driedaagse masterclass ‘lessen in bestuurlijke lichtheid’)

De Ruimtemaker wil de slagvaardigheid en vindingrijkheid  van mensen binnen de publieke sector te vergroten. Met het oog daarop organiseren we masterclasses en werkateliers voor professionals en bestuurders die meer lichtvoetigheid in hun werk willen laten zien. Deze worden zowel via open inschrijving als in-company verzorgd. U kunt  uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van een mail naar [email protected].  Er wordt dan binnen 2 dagen contact met u opgenomen.

In de driedaagse leergang ‘lessen in lichtheid’ gaat het zowel om het vermogen meer eenvoud te brengen in ambities en manier van organiseren  (‘keep it simple’) als om de kunst de drukte aan netwerken en platforms slim te benutten (‘go with the flow’). U leert hefboomwerking toe te passen, met eenvoud te organiseren, te dansen door de schalen, te spelen met de factor tijd en hoe u onbevangen en ontwapenend succes boekt.

In de tweedaagse masterclass ‘strategie en maakbaarheid’ wordt  radicaal afscheid genomen van het concept van strategische planning. Dat is  in een dynamische samenleving niet meer hanteerbaar. Het is ons inziens niet zinvol strategische competenties te vergroten zonder het onderliggende maakbaarheidparadigma te vernieuwen. U leert spelenderwijs een nieuwe aanpak en een nieuwe taal:  vitale coalities bouwen, recombineren van nieuwe inzichten (‘bricolage’), storytelling, strategische redundantie, sociale besmetting organiseren, organische maakbaarheid, katalysatoren gebruiken, het schijnbare toeval benutten (‘serendipiteit’) en omslagpunten leren ontdekken (‘weak signals’).

In het werkatelier procesversnelling leert u de last van stapeling van plannen, platforms en projecten te verlichten. Dat kan door inzet van instrumenten als procesvereenvoudiging, van achter naar voren plannen, parallel schakelen van projectfasen, opbouwen van de spanningsboog en het vermogen om los te laten. Vooral bruikbaar bij procesontwerp en bij het doorlichten van projecten, programma’s en processen op hun efficiency en effectiviteit.

De masterclasses en werkateliers kennen een mix van kennisoverdracht, gezamenlijke reflectie, rollenspel  en het uitvoeren van speelse opdrachten. Ze staan open voor een brede groep geïnteresseerden.  Speciaal worden ze aanbevolen  voor twee doelgroepen: projectleiders, procesmanagers en beleidsadviseurs in de wereld van ruimtelijke vraagstukken (gebiedsontwikkeling, stedelijke vernieuwing, infrastructuur, natuurbeheer, watermanagement enz.) en bestuurlijke/strategische  adviseurs die zich bezighouden met het regelen van interbestuurlijke verhouding tussen rijk, provincie, regio en gemeenten.

Gastdocentschap

Frans Soeterbroek wordt regelmatig gevraagd  om als kerndocent en gastdocent bij opleidingen op te treden. Hij heeft dit de afgelopen jaren gedaan bij de opleidingen Baanbrekers in de bouw (Stichting Postacademisch Onderwijs), transitiemanagement (Erasmus Universiteit Rotterdam). de Master Strategic Urban Studies van de de school voor openbaar bestuur (NSOB),  procesmanagement bij SIOO en diverse masterclasses bij Platform 31. U kunt hem met verzoeken voor een bijdrage als gastdocent direct benaderen:  [email protected]. Kijk voor wat hij over deze thema’s heeft gepubliceerd onder de knop publicaties op deze site.