De Ruimtemaker voor samen stad maken

Overheden bedenken steeds weer nieuwe spelregels en instrumenten voor hoe we ons land, onze steden en onze gemeenschappen samen maken. Denk aan de omgevingswet, open planprocedures, participatieladders, zelfsturende wijken, stadslabs, co-design, G1000’s enzovoorts. ¬† Waar we last van hebben is de fragmentatie, vluchtigheid en vrijblijvendheid van al die pogingen het beter te doen en de onnodige complexiteit die het veroorzaakt. We moeten beter sturen op wat elkaar kan versterken, wat beklijft en wat echt vertrouwen tussen overheid en burgers versterkt. Hoe bouw je aan sociaal kapitaal en aan eigenaarschap van de burgers voor hun eigen omgeving? De samenleving herbergt veel collectieve kracht en het gaat er om die aan te boren en op een hoge plan te brengen. ¬†Overheden zijn echter nog te sterk gericht op hun eigen agenda, systemen en logica. Wat soepeler meebewegen met wat buiten gebeurt, uitnodigend zijn en waar vaker durven het stuur in handen van de samenleving te leggen zou al heel veel helpen.
Zeker in de wereld van stads-/gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid is nog heel veel te winnen met het mobiliseren van onze gezamenlijke kracht en het versterken van de publieke zaak. De Ruimtemaker heeft ontdekt hoe je dat effectief doet.

De Ruimtemaker bouwt de brug tussen stadsontwikkeling, maatschappelijke waardecreatie en democratische vernieuwing. We zijn gespecialiseerd in maatschappelijke en organische gebiedsontwikkeling, stimuleren van lokaal initiatief en zelfsturing, verankeren van de overheid in de samenleving en afbouw van onnodig complexe systemen.
Daarbij wordt gewerkt vanuit de benadering van lichte sturing: meebewegen en ombuigen, lichte regie, met kleine speldenprikken grote effecten bereiken, organiseren van kruisbestuiving en sociale besmetting en in maken van systemen met een menselijke maat. Daarmee heeft de Ruimtemaker de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan.Kijk hierboven onder de buttons aanbod, ervaring en bureauprofiel om hier meer over te weten te komen.