De Ruimtemaker voor samen stad en gemeenschap maken

De samenleving herbergt veel collectieve kracht en het gaat er om die aan te boren en op een hoge plan te brengen.  Dat doe je door ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling te verbinden en te vervlechten met democratische vernieuwing en gemeenschapsvorming. Die werelden zijn echter nog te veel gescheiden. Daarbij komt dat overheden nog te sterk gericht zijn op hun eigen agenda, systemen en logica. Waar we dan last van hebben is de fragmentatie, vluchtigheid en vrijblijvendheid van alle pogingen het beter te doen en van de onnodige complexiteit die het veroorzaakt. 
Wat soepeler meebewegen met wat buiten gebeurt, uitnodigend zijn en waar vaker durven het stuur in handen van de samenleving te leggen zou al heel veel helpen. We moeten beter sturen op wat elkaar kan versterken, wat beklijft en wat echt vertrouwen tussen overheid en burgers versterkt. Hoe bouw je aan sociaal kapitaal en aan eigenaarschap van de burgers voor hun eigen omgeving en voor hun eigen overheid? Zeker in de wereld van stads-/gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid is nog heel veel te winnen met het mobiliseren van onze gezamenlijke kracht, versterken van de zeggenschap van bewoners en het samen bouwen aan de publieke zaak. De Ruimtemaker heeft ontdekt hoe je dat effectief doet.
 De Ruimtemaker bouwt de brug tussen stads-/gebiedsontwikkeling, maatschappelijke waarden en democratische vernieuwing. Dat gebeurt op terreinen als maatschappelijke gebiedsontwikkeling, invoering van de omgevingswet, stimuleren van lokaal initiatief en verminderen van de afstand tussen overheid en samenleving.
Daarbij wordt gewerkt vanuit de benadering van lichte sturing: meebewegen en ombuigen, lichte regie, met kleine speldenprikken grote effecten bereiken, kortsluiting organiseren  en het maken van systemen met een menselijke maat. Daarmee heeft de Ruimtemaker de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Kijk hierboven onder de buttons aanbod, ervaring en bureauprofiel om hier meer over te weten te komen.