De Ruimtemaker voor samen stad maken

Co-creatie, zelfsturing en overheidsparticipatie zijn populaire concepten en terecht. De samenleving herbergt veel sociaal kapitaal en collectieve kracht en het gaat er om die aan te boren en te vergroten.  Overheden zijn echter nog te sterk gericht op hun eigen agenda, systemen en logica. Wat soepeler meebewegen met wat buiten gebeurt en uitnodigend zijn zou al heel veel helpen. Dat vergt bescheidenheid, improvisatievermogen en eenvoud in organiseren. De Ruimtemaker heeft ontdekt hoe je dat effectief doet.
Hoe je complexiteit, bureaucratie en technocratie te lijf gaat en vooral hoe je gebruik maakt van de kracht van de netwerksamenleving. We noemen dat een strategie van bestuurlijke lichtheid. Meebewegen met de onderstroom, lichte regie, met kleine speldenprikken grote effecten bereiken, organiseren van kruisbestuiving en sociale besmetting en in elkaar knutselen van systemen met een menselijke maat. Daarmee heeft de Ruimtemaker de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan.

De Ruimtemaker brengt die lichtheid in het publieke domein met name in de wereld van ruimte, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Gespecialiseerd is het bureau in maatschappelijke en organische gebiedsontwikkeling, doe-democratie, de driehoek burger-markt-overheid en het mobiliseren van lokaal initiatief. Kijk hierboven onder de buttons aanbod, ervaring en bureauprofiel om hier meer over te weten te komen.