3 september 2018

Door Frans Soeterbroek

Reacties

0 reacties

Zeg het voort

Verhalen Frans Soeterbroek 2018-2019

Inleidingen Frans Soeterbroek 2018-2020

Organisatie Plek en datum Onderwerp
Hacking Housing- serie in Pakhuis de Zwijger Amsterdam, 4 februari 2020 Systeemverandering ten gunste van bewoners
Congres fietsersbond Utrecht, 1 februari 2020 Omgevingswet en fietsbeleid
Gemeenteraad Rheden Rheden, 21 januari 2020 De gemeenteraad als partner van de bewoners
Samenwerkende groepen leefbaarheid Amersfoort (SGLA) Amersfoort 25 november 2019 Bewonersinvloed en omgevingswet
Congres landelijk platform buurt- en wijkgericht werken (LPB) Capelle aan de IJssel, 21 november 2019 Maatschappelijke democratie in wijkgericht werken
Opleiding lokale democratie gemeente Amsterdam Amsterdam  14 november 2019 Democratische vernieuwing in stedelijke ontwikkeling
Festival Let’s Gro Groningen Groningen 1 november 2019 Vernieuwing in de wijkaanpak
Directeuren en strategen Utrechtse corporaties (STUW) Utrecht , 31 oktober 2019 Wonen en bouwen als publieke zaak
Hogeschool van Amsterdam leergang Urban Manager Amsterdam 18 oktober 2019 De omgevingswet en samen stad maken
Conferentie buurtgestuurd werken gemeente Oosterhout Oosterhout, 8 oktober 2019 Bewoners als eigenaar van buurtgestuurd werken
Masterclass in leertraject burgerplanvorming van  LSA en KNHM Utrecht 14 september 2019 Bewonersinitiatief in gebiedsontwikkeling
Gemeenteraad Den Bosch Den Bosch, 5 september 2019 De omgevingswet en lokale democratie
Zomerschool gemeente Schiedam Schiedam, 1 augustus 2019 Samen stad maken

Keynote bij symposium 100 jaar Gelders genootschap Arnhem, 20 juni 2019 Ruimtelijke kwaliteit, participatie en omgevingswet
Buurtcentraoverleg gemeente Groningen Groningen, 20 juni, 2019 De maatschappelijke waarde van burgerinitiatief
Gemeenteraad Kampen Kampen, 19 juni Bouwen aan de woonwijken van 2030
Netwerk voor gemeenten experimenten democratisering Wijk bij Duurstede, 13 juni 2019 Nieuwe spelregels voor participatie en democratie
Presentatie wethouders Amsterdam Amsterdam, 20 mei Democratische vernieuwing in het ruimtelijk domein
Concerndirectie gemeente Groningen Groningen, 9 mei Bewoners als strategische reservoir van de stad
serie ‘waar begin je aan’ Architectuur Lokaal Amsterdam, 18 april Burgerinitiatief, erfgoed en right to challenge
Minisymposium Companen over burgerinitiatief Arnhem 18 april Burgerinitiatieven als  groeiende beweging
Heidag gebiedsmanagers gemeente Amsterdam Amsterdam, 16 april Gebiedsontwikkeling, participatie en democratie
College van B&W en MT gemeente Leeuwarden Heereveen, 13 maart Participatie, mienskip en democratische vernieuwing
Leergang participatieve democratie voor ambtenaren Amsterdam, 28 februari Ontwerpen van democratische vernieuwing
Lunchlezing afd grond en ontwikkeling Amsterdam Amsterdam, 26 februari Democratische vernieuwing in het ruimtelijk domein
Cultuurcafe Brabantkennis Deurne, 12 februari Dragende gemeenschappen in de stad
Symposium Gemeente Almere Almere, 5 februari Bewoners als strategisch reservoir voor de stad
Aftrap wethouderscongres van Architectuur Lokaal Utrecht, 29 november Een grafrede op participatie
Presentatie wethouders gemeente Amsterdam Amsterdam, 23 november De omgevingswet en samen stad maken
Inleiding dag van de democratie

gemeente Groningen

Groningen, 20 november Vernieuwing in de wijkontwikkeling
Aftrap avond over mede-opdrachtgeverschap bewoners rond energie Amsterdam, 13 november Bijsturen op de ongelijke machtsverhouding tussen collectieven en markt
Key note manifestatie RVO over omgevingswet en sociale innovatie ‘s-Hertogenbosch 13 november De omgevingswet en sociale innovatie
Aftrap discussie bij de Binckhorstafel Den Haag,

12 november

De omgevingswet en lokale gebiedsontwikkeling
Key note nationaal verkeerskunde congres ’s-Hertogenbosch,

1 november

Maatschappelijke sturing in de wereld van mobiliteit
Masterclass woonevent provincie Overijssel Almelo, 31 oktober Maatschappelijke gebiedsontwikkeling
Key note deelcongres samenwerkende stad  op festival Dag van de Stad Amersfoort,

29 oktober

De samenwerkende stad tussen regio en buurt
Key note conferentie maatschappelijke gebiedsontwikkeling Haarlem 20 september Maatschappelijke gebiedsontwikkeling
Aftrap debat mede-opdrachtgeverschap van bewoners in woningbouw Amsterdam 1 juli De burger in de rol van opdrachtgever
College voor Rotterdamse Academie voor de bouwkunst Rotterdam, 14 juni De stadmakersbeweging
Reflectie bij debat over advies Raad voorde Leefomgeving en Infrastructuur over mobiliteit Den Haag, 30 mei Lichte sturing in governance systeem mobiliteit
Keynota nationaal congres woon coöperaties Den Haag, 28 mei Wooncoöperaties als onderdeel van een bredere beweging
Keynota vakdag gemeente Amsterdam Amsterdam, 17 mei De brug tussen sociaal en fysiek
Keynota symposium Participatie Vlaardingen, 15 mei  Participatie, de volgende fase
Presentatie stadsdebat bewonersgroepen over de omgevingswet Den Haag, 11 april Bewonersinvloed en de omgevingswet
Presentatie gebiedsconferentie de Tippe Zwolle, 20 maart 2018 Organische en maatschappelijke gebiedsontwikkeling
Masterclass voor ambtenaren en actieve stadsbewoners Groningen, 14 maart Samen stad maken
Presentatie managers gemeente Haarlemmermeer Amsterdam, 9 maart Lichte samenwerkingsvormen binnen het  fysiek domein
Masterclass  Stads- en retailcongres provincie Overijssel Deventer 5 maart 2018 Samen stad maken
Inleiding bijeenkomst gemeenteraad Lelystad over de omgevingswet Lelystad, 13 februari De omgevingswet, participatie en democratie
Inleiding Verkiezingsdebat gemeente Amersfoort Amersfoort 9 februari Samen stad maken
College in leergang nieuwe lokale democratie Amersfoort, 11 januari Zeggenschap over de publieke ruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*