13 november 2012

Door Frans Soeterbroek

Reacties

0 reacties

Tags
, , , , , ,

Zeg het voort

het bouwen van een coalitie voor duurzame ontwikkeling

Twee weken geleden was ik drie dagen in Zeeuws Vlaanderen om te helpen een coalitie voor een biobased brug te bouwen. Het idee in een notendop: een brug of viaduct met plantaardig materiaal bouwen. In eerste instante wordt gedacht aan een composiet op basis van vlas, dat volop in Zeeland groeit. Zo’n brug zou voor de bio-based Delta een bijzonder icoon zijn.

Samen met de initiatiefnemers voor het plan, Ro&Ad Architecten voerde ik gesprekken met aannemers, producenten, rijkswaterstaat, de provincie,  banken, designers, hogescholen en innovatiecentra.

Interessant was dat iedereen een opvatting heeft hoe je een succesvolle coalitie bouwt, maar dat het lastig is daar een gedeeld beeld uit de krijgen. De een heeft het over het verenigen van de mensen die ‘een glimlach om de mond bij zo’n project krijgen’, de ander benadrukt vooral dat je nuchter naar belangen moet kijken. De een praat over de noodzaak om goede afspraken te maken over patenten, de ander praat consequent over een open source benadering. En waar nummer een spreekt over een hechte coalitie die het hele proces stuurt, pleit nummer twee voor het organiseren van creatieve concurrentie. Sommigen zien een langjarig innovatieprogramma voor zich, anderen zien meer in de snelle realisatie van zo’n brug met bescheiden innovatie-inspanningen.  En dan heeft iedereen nog een mening over of en hoe je gebruik moet maken van diverse subsidiepotjes. Bouw daar maar eens een goede businesscase  van.

In dat krachtenveld werd ik me er van bewust dat er een factor is die echt de doorslag geeft:  het momentum. En daar lijkt deze ambitie goed van te kunnen profiteren: de biobased wereld die te veel innovatiegelden ziet verdampen en hunkert naar een tastbaar icoon, een onderwijsinstelling die nu invulling moeten geven aan hun status als ‘centre of excelence fot biobased economy’, de bank die op zoek is naar kansen om hun klanten in de regio voor duurzame ontwikkeling te interesseren.
De aannemer die voor het eerst te maken krijgt met een CO-2 bestek bij een infraproject en zelf ook al pioniert met duurzame materialen in de wegenbouw. En ook nog meerdere partijen die gewoon een viaduct of brug in de aanbieding hebben. Last but not least de initiatiefnemers die van bio-based bouwen hun missie hebben gemaakt en al prijzen hebben gewonnen met  het ontwerpen van bijzondere bruggen. Dat komt hier nu fraai samen en is voor alle partijen inspirerend en vertrouwenwekkend.

Een goed idee wordt ook geboren als de wereld er al een beetje klaar voor is. Alle vertrouwen dat het gaat lukken met zo’n coalitie en dan lossen taaie vragen over patenten, subsidies, de diepte van de innovatie, brede of smalle coalities zich vast wel op. Want op het momentum kun je bouwen zonder nu alle principiële vragen te beantwoorden. Ook coalitievorming is een organisch proces waarbij de initiatiefnemers niet dezelfde mensen zullen zijn dan degenen die er over de paar jaar nog staan.
Een paar jaar geleden paste ik bij een gebiedsproces rond de A15 een estafettemodel toe (zie de foto hiernaast), juist omdat duidelijk was dat niet iedereen betrokken zou blijven van initiatief tot realisatie en dat je een coalitie levend moet houden. Wellicht kan dat hier ook goed werken. Ik ga er aan meewerken dat het iets moois wordt. Wordt vervolgd.

.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*