Utrechtse initiatieven voor duurzame mobiliteit

Afgelopen maanden was ik gastredacteur voor het Hollandblad, een uitgave van de vereniging Deltametropool. Het centrale thema van dit nummer “bereikbaarheid bottom up” . Dat gaat over de noodzaak om ook in het mobiliteitsbeleid meer ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en  meer te vertrouwen op de kracht van lokale oplossingen.

Het grote denken in termen van vervoersautoriteit Randstad,  MIRT, gebiedsagenda’s en samenhangende netwerken laat vaak te weinig ruimte voor een benadering van onderop.

Speciale aandacht is er in het blad voor ontwikkelingen in de regio Utrecht. Twee interviews heb ik gemaakt  met de Utrechtse wethouder Frits Lintmeijer en met de mensen achter het maatschappelijke initiatief ‘de Kracht van Utrecht’. In beide interviews komt de ambitie naar voren om nog een forse slag te maken met de terugdringen van het autoverkeer in en om de stad. Inspirerend om te zien dat  ondanks een kabinetsbeleid gericht op automobiliteit de lokale beweging richting duurzame mobiliteit doorzet.

klik hier voor de link naar het blad.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*