Agenda Frans Soeterbroek

24 oktober 2022 Samen stad maken

college op de de Amsterdam school of Real Estate (ASRE)

19 oktober 2022 Maatschappelijke gebiedsontwikkeling

Inleiding voor programma samen stad maken van de gemeente Utrecht

14 oktober 2022 De omgevingswet naar je hand zetten

Lezing en workshop voor plattelandsparlement Noord-Holland

6 oktober 2022 Samenwerken lokaal bestuur met bewoners

Dialoog met nieuwe wethouders op de wethoudersacademie

23 september De gemeenteraad en de omgevingswet

Inleiding en workshop voor de Vereniging van Raadsleden

3 september 2022 De wind in de rug van wooncooperaties

Aftrap wooncoöperatiedag van Cooplink

29 juni 2022 De betekenis van de omgevingswet voor huurders

Presentatie voor Stichting Woon Amsterdam