Inleidingen Frans Soeterbroek najaar 2022

15 december Omstreden plannen, onderschatte burgers

College in de reeks politiek op de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst

30 november Gemeenteraad, bewoners en de rechtvaardige stad

Bijdrage aan symposium Universiteit Utrecht over de rechtvaardige stad

24 november Omstreden plannen, onderschatte burgers

Inleiding en werksessie voor bewonersinitiatieven, georganiseerd i.s.m. LSA-Bewoners

16 november 2022 Hacken van de gemeentelijke planprocessen

Inleiding voor, en mede-organisatie van bijeenkomst ‘hack je stadsie’ van de Utrechtse Ruimtemakers

4 november 2022 Versterken eigenaarschap bewoners voor gebiedsontwikkeling

Leiding van werkbijeenkomst op het stadsmakerscongres in Rotterdam

25 oktober 2022 De stad verdichten met bewoners

Bijdrage aan debat over verdichting in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

24 oktober 2022 Samen stad maken

College op de Amsterdam School of Real Estate (ASRE)

18 oktober 2022 De toekomst van de stad

Bijdrage aan werksessie van het wetenschappelijk bureau van Groenlinks

14 oktober 2022 De omgevingswet naar je hand zetten

Lezing en workshop voor het plattelandsparlement Noord-Holland 2022

13 oktober 2022 Omgevingsvisie met en voor de stad

Inleiding over de omgevingsvisie bij architectuurcentrum Babel, Zaanstad

6 oktober 2022 Samenwerken lokaal bestuur met bewoners

Dialoog met nieuwe wethouders op de wethoudersacademie

23 september De gemeenteraad en de omgevingswet

Inleiding en workshop voor de Vereniging van Raadsleden

3 september 2022 De wind in de rug van wooncooperaties

Aftrap wooncoöperatiedag van Cooplink