Missie

De Ruimtemaker wil en kan:

Het vermogen van de overheid om met de samenleving mee te bewegen vergroten

Eenvoud en een menselijke maat terugbrengen in samenleving en organisaties

Coalities en netwerken van stadsmakers en overheid bouwen en ondersteunen

Strijd en rituele dansen ombuigen naar constructieve verhoudingen