Klanten en partners

Selectie van overheden,  maatschappelijke organisaties en bedrijven waarvoor de afgelopen 3 jaar opdrachten zijn uitgevoerd

Steden als Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Zwolle
Regio’s als Drechtsteden, Rijnmond en Zwolle Kampen Netwerkstad
De provincies Noord Holland, Utrecht en Overijssel
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM en V&W)
Het ministerie van BZK (Wonen Wijken en Integratie, Programma krachtig bestuur)
Het ministerie van Economische Zaken
De Europese commissie
Rijkswaterstaat
Prorail
De havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam
Natuurmonumenten
Stichting Natuur en Milieu
Mitros woningbouwcorporatie
Bouw- en aannemingsbedrijven

Kennisinstellingen en innovatieprogramma’s als opdrachtgever en samenwerkingspartner

Erasmus Universiteit (bestuurskunde, transitiemanagement)
Platform 31
LEF Futurecentre
Steunpunt gebiedsgericht werken
Habiforum
Transumo
Nedelandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Baanbrekers in de bouw